Robertsfors resursteam 0-6 år

Resursteamet 0-6 år är en enhet som arbetar med stöd till kommunens förskolor, annan pedagogisk verksamhet, samt förskoleklasser. Insatserna utförs i nära samarbete och dialog med pedagoger, arbetslag, förskolechefer och rektorer med det gemensamma målet att skapa goda utvecklingsmöjligheter och lärandemiljöer utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov.

Resursteamet består av specialpedagog, logoped och förskollärare. Vi har ett nära samarbete med Familjecentralen. Andra viktiga samarbetspartners är skolan, socialförvaltningen, barn- och ungdomshabiliteringen och logopedmottagningen. Resursteamet arbetar uteslutande på förskolans uppdrag. Således omfattas Resursteamet av samma regler gällande tystnadsplikt, lagar, regler och förordningar som förskolan och annan pedagogisk verksamhet omfattas av.

 

Ni är välkomna att kontakta oss direkt eller via ansvarig pedagog på förskolorna.

Kontaktperson

Specialpedagog

June Dahlqvist

Telefon: 0934-142 50

Mobil: 070-558 02 83

jkn@robertsfors.se

Logoped

Louise Johansson

Telefon: 0934-142 50

Mobil: 070-558 03 15

louise.johansson@robertsfors.se

Förskollärare

Joesfin Pettersson

Telefon: 0934-142 90

Mobil: 073-057 63 03

jpn@robertsfors.se