Information från Robertsfors kommun med anledning av coronaviruset Covid-19. Till information
Barn som leker på skolgården

Barn & Utbildning

Under barn- och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet. En utgångspunkt inom hela Barn- och utbildnings verksamhetsområde är positiva förväntningar på alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.

Kontaktperson

Barn- och utbildningschef

Eeva-Liisa Purolainen

Telefon: 0934-141 40

eeva-liisa.purolainen@robertsfors.se

Sekreterare Barn & Utbildning

Nina Nordell

Telefon: 0934-141 42

nina.nordell@robertsfors.se

Utredningssekreterare

Mikael Jernstedt

Telefon: 0934-140 04

mikael.jernstedt@robertsfors.se