Barn som leker på skolgården

Barn & Utbildning

Under barn- och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, uppdragsutbildning samt biblioteksverksamhet. En utgångspunkt inom hela Barn- och utbildnings verksamhetsområde är positiva förväntningar på alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.

Kontaktperson

Barn- och utbildningschef

Carin Elofsson

Telefon: 0934-141 40

kne@robertsfors.se

Skolass, debitering barnomsorg

Kerstin Bygdemark

Telefon: 0934-141 00

knbk@robertsfors.se

Sekreterare i barn- och utbildningsutskottet, skolskjutsar

Henna Harinen

Telefon: 0934-141 42

henna.harinen@robertsfors.se

Utredningssekreterare

Ida Nilsson

Telefon: 0934-140 04

ino@robertsfors.se

Senast uppdaterad: 12 september 2014, 09:03:04