Åkullsjön dåligt vattentryck

Boende i Åkullsjön  med kommunalt vatten ombeds vara återhållsamma med användning av vatten tills problemet är åtgärdat.

Senast uppdaterad: 12 juli 2019, 13:41:01